ม.ธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร ป.ตรี

 

มหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)   ประจำภาคเรียนที่ 2 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557  เปิดภาคเรียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

คุณสมบัติการสมัคร

จบ ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ

 

ค่าใช้จ่ายคณะบริหารธุรกิจประมาณ  22,000  บาท

 • งวดที่ 1 = 2,000   บาท
 • งวดที่ 2 = 10,000  บาท
 • งวดที่ 3 = 10,000  บาท 

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 •  สาขาการจัดการ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

สถานที่เรียน 

 • เรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีรถตู้บริการรับ-ส่ง

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179


สถานที่สมัครเรียน

 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179
 • รับสมัครทุกวัน  ยกเว้นวันจันทร์