รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ไม่ต้องสอบเข้า

รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว ไม่ต้องสอบเข้า รุ่นนี้เปิดเรียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตร + เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปีต่อเนื่อง

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาการจัดการทั่วไป
 • สาขาการจัดการศูนย์บริการรถยนต์


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 117,000 บาท
 • ค่าเทอม เทอมละ 19,500 บาท ผ่อนชำระได้ เทอมละ 3 งวด
 • สามารถกู้เรียนได้ (ขึ้นอยู่กับเงือนไขแต่ละบุคคล)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ 08-1491-2345
 • อ. อุไรวรรณ งามธรรมชาติ 08-1983-8312
 • อ. ประภาภรณ์  เริ่มปลูก  09-1425-7768
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 0-3820-6081 ต่อ 164
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 0-2450-3695 ต่อ 109 และ 110

 

 

สถานที่สมัครเรียน

 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164 / 08-1427-6161
 • ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-8809-6027 / 08-1305-6663
 • ศูนย์โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) จ.สมุทรปราการ โทร. 08-8809-6027 / 08-1305-6363