วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัย อี.เทค กับ Board of CHONGQING VOCATIONAL INSITITUE OF ENGINEERING and Board of CHINA THAILAND VOCATIONAL EDUCATION ALLIANCE ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
https://photos.app.goo.gl/z7mcvz5wGvBQDT347