มอบเกียรติบัตร "คนดีศรี อี.เทค" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เก็บของมีค่าได้และนำไปส่งที่ศูนย์รับแจ้งของหาย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินการส่งคืนให้แก่เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

มอบเกียรติบัตร "คนดีศรี อี.เทค" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เก็บของมีค่าได้และนำไปส่งที่ศูนย์รับแจ้งของหาย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินการส่งคืนให้แก่เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

มอบเกียรติบัตร "คนดีศรี อี.เทค" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เก็บของมีค่าได้และนำไปส่งที่ศูนย์รับแจ้งของหาย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินการส่งคืนให้แก่เจ้าของเรียบร้อยแล้ว วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/MYt4aidhaKSax2Qb6