เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ วิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ วิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ วิทยาลัย (อี.เทค) วันที่ 16 กรกฎาคม 2565

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/ByfvcukPVHbexDR49