อบรมบุคลากร อี.เทค หลักสูตร Outward Mindset ณ SEAC Center Meeting/Function Room กรุงเทพฯ