ข่าวสารและกิจกรรม

ด่วน!! วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ผู้สมัคร
๑. วุฒิการศึกษา ม.๖.,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
๒. อายุ ๒๒-๓๕ ปี
๓. มีประสบการณ์ ทางด้านช่างไฟฟ้า
๔. สามารถทำงานบนที่สูงได้
๕. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน สู้งาน

ค่าตอบแทน
๑. เงินเดือนตามความสามารถ
๒. เบี้ยขยัน เดือนละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
๓. ประกันสังคม
๔. ทำงาน ๕ วัน ต่อสัปดาห์
๕. สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
สมัครได้ที่ วิทยาลัย อี.เทค หรือ www.e-tech.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร: 088-8096023

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน : ประสานงานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัย อี.เทค
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี
3.จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน
1. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
2.สวัสดิการอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัย อี.เทค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-206-081 หรือ 08-8809-6025