วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเนื่องจากเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมคุรุสภา
วันที่ 1 เมษายน 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/BcS96NQdK3ibCx4i7

 

นักศึกษา ปวส.2 และ ปวช.3 มารับใบ รบ. จบการศึกษา2565 ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 1 เมษายน 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Hqgk2rpWjrCgm4F4A

 

โครงการ "MikroTik Academy for PVET" ในความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กับ บริษัท อำมาตย์คลาวด์ ในการพัฒนาครู-นักศึกษา ด้านระบบเครือข่ายขั้นสูงสำหรับครูอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ในวันที่ 1 - 5 เม.ย. 66 ณ ห้อง 93A วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วันที่ 1 เมษายน 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/JVcvwacvqTgaUa5R9

 

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ สันติวัฒธรรมในสถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 1)
วันที่ 30 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/d5FZsh4mtJPazRQB8

 

พิธีเปิดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ สันติวัฒธรรมในสถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 30 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/GsAy9QpcYy9kuEcr7

 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอเพิ่มหลักสูตร สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 29 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/DnGiEcq7qn8iSGGa9

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน " กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ " ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
วันที่ 29 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Q9S5wCFB4svPwcHA8

 

พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน " กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ "โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
วันที่ 29 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/YSEFniKG3tEhummt6

 

วิทยาลัยอี.เทค ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น สายอาชีพ กองทัพภาค 1  สังกัด มณฑลทหารบกที่ 14 ในประกวดโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปี 2565
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/AqJQsnhp3ZXNAW2j7

 

อี.เทค มอบสวัสดิการปีใหม่ 2566 ให้กับบุคลากร จับแจกรางวัลเงินสด 500 , 800 และ1,000บาท และลุ้นโชครางวัลใหญ่ เงินสด 3,000บาท 12 รางวัล , เงินสด 5,000บาท 11 รางวัล และเงินสด 10,000บาท 3รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 386,000บาท
วันที่ 27 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/q1f6M5px67mFo6Uf6

 

วิทยาลัย อี.เทค จัดสัมมนาองค์กร "Positive Thinking For Life" "การสร้างชีวิต คิดบวก คนสำราญ งานสำเร็จ" ณ ห้องประชุม แกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/iPd6QDfPJioCquRE9

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย บุคลากรสายสอน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 2)
วันที่ 25 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/8U6qEMPUh2c4H4YM7

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย บุคลากรสายสอน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 1)
วันที่ 24 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/usjPNoQEXyFkVyvw6

 

บริษัทไทยออยล์ สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาเข้าทำงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 24 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/WRWvY36tV6wuQ6YS6

 

พิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย บุคลากรสายสอนโดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 24 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fqzXELjjwxLi8Wfw8

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย หัวหน้าและ รองหัวหน้า ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 2 )
วันที่ 23 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/N6UhbhzT8M9bKnT4A

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย หัวหน้าและ รองหัวหน้า ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 1 )
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/AhiWJ3cECbxPtXQX8

 

พิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยืน 1 อาชีวศึกษาไทย หัวหน้าและ รองหัวหน้า โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/YRwrpnc27bnhNcFc6

 

พิธีรับวุฒิบัตรรุ่นอี.เทค '65 (รอบเช้า นักศึกษาภาคปกติ) โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipM-j3_UdEInKGe308ThNANW59Aog2anO9NP0TLF2GdHGGG7AYGkTn_umeoJLOUeIg?key=Z0JRUEVOLTdtaFRHNjc2T0hyQnUweTlJbEwzWEt3

 

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค ร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบในรุ่น อี.เทค’ 65(รอบเช้า นักศึกษาภาคปกติ) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/7ekHZQBcebbnhpYW6

 

บรรยากาศ พิธีรับวุฒิบัตรรุ่น อี.เทค '65 (รอบเช้า นักศึกษาภาคปกติ) โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/EGste3FmBzF7BsdcA

 

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน2หน่วยงาน ดังนี้ 1.นาย จิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา Managing Director บริษัท วัฒนา แมชชีนเทศ จำกัด 2.นาย สมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ Head of Auto 1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ณ หอประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/rJdifyheGuLbh3a27

 

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค ร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบในรุ่น อี.เทค’ 65 (รอบบ่าย นักศึกษาวันอาทิตย์ และ นักศึกษาโครงการ 3ม.) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/5o2u2PqQiEbbPs1h7

 

พิธีรับวุฒิบัตรรุ่น อี.เทค '65 (รอบบ่าย นักศึกษาวันอาทิตย์ และ นักศึกษาโครงการ 3ม.) โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/4o8KxH9yFnC5J5gZ6

 

บรรยากาศ พิธีรับวุฒิบัตรรุ่น อี.เทค '65 (รอบบ่าย นักศึกษาวันอาทิตย์ และ นักศึกษาโครงการ 3ม.) โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
วันที่ 19 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/BhCY8N8ZXU87rgPd9

 

การอบรม BMC MARKETING วันที่17-18 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/m6YNMK2QVfBo98nh9

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า(รถยานยนต์flและจักรยานไฟฟ้า) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทค
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/SbE6KvtpZQr5d6QF6

 

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ EDL FIRST STEP 2023โครงการอี.เทค 2 ภาษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัย อี.เทค (วันที่ 2)
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/17qGQ6VVVtx9SESv9

 

ผู้บริหาร คณะคณาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย อี.เทค
17 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ps1Jn8Z9hbtg2w519

 

พิธีมอบเงินโบนัสเกษียณตามอายุงาน55 ปี และ 60 ปี โดยบุคลากรที่มีอายุงาน 20 ปี และเกษียณอายุตอนอายุ 60 ปี จะได้รับจะได้รับเงินโบนัสเกษียณอายุ 13.33 เท่าของเงินเดือน และเงินพิเศษ 10,000 บาท พร้อมโล่ทองคำ บุคลากรที่มีอายุงาน 20 ปี และเกษียณอายุตอนอายุ 55 ปี จะได้รับจะได้รับเงินโบนัสเกษียณอายุ 13.33 เท่าของเงินเดือน พร้อมโล่ทองคำและบุคลากรที่มีอายุงานไม่ถึง 20 ปี จะได้รับเงินโบนัสเกษียณ 10 เท่าของเงินเดือน
16 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMMyEJ_MHKMHXpYfNPSqOw7QdXaLgiuSUkndy1ka47Mzool6UOpkEW9A1WzQepA1g?key=Z3VfSlVJeTZseUtIWFRDdFdzVGhzQ29KSDV3WldR

 

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม คณาจารย์ที่ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาผ่านทาง youtube ช่อง e.tech education ที่ได้รับยอดวิวมากกว่า 10,000 วิว โดยแบ่งเกณฑ์ไว้ 3 ระดับดังนี้ เหรียญทองแดง 10,000 - 50,000 views เหรียญเงิน 50,000 - 100,000 views เหรียญทอง 100,000 views ขึ้นไป
16 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMkExvcf7hBXBGRw44i9bCIAoKP7d1s4QQlvN2iSkfnf07hxGszw16pnk-0zBbkGQ?key=dGRqSVdHMjQtRWk3M0REc1dwdnBxSmduNS1hR2Fn

 

ประชุมใหญ่ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
16 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/FWQcY9jJXBxCUwCHA

 

พิธีเปิด EDL FIRST STEP 2023 การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ โครงการอี.เทค 2 ภาษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 16 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ZjAGBfi3F7Fcx5rS6

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย Design Thinking" แนะนำการประกวด และชี้แจงโจทย์การประกวด โดย คุณ ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ : ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด และเพจ Ceemeagain พร้อมชี้แจงโจทย์ความต้องการขององค์กรพันธมิตรและแนวทางการดำเนินกิจกรรม สร้างผู้ประกอบการและต้นแบบผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรม (DIPROM PATHFINDER) กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทค อี.เทค จ.ชลบุรี
วันที่ 15 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/m4imLXLHvSVRquh67

 

บริษัท ไทยออยล์ จัด road show รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 15 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/99wdrXkgKRzDv4m88

 

วิทยาลัย อี.เทค ขอขอบคุณ บริษัท ต.พนัสยานยนต์ 2001 จำกัด ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ YAMAHA N MAX 155 เพื่อใช้ในการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ตัดแปลงเพื่อธุรกิจ
วันที่ 14 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/3kXdLdL4aiaxFXdAA

 

พิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรยกระดับและเพิ่มศักยภาพครูแผนกช่างยนต์ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย อี.เทค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 14 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/SoQ5x2ja7JEa8SwX6

 

การอบรมหัวหน้าและรองหัวหน้า "Smart Leader in the Future" ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค (กลุ่มที่2 วันที่ 6)
วันที่ 11 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/PmWbHcLpKv4Y1orTA

 

โครงการอี.เทค สร้างชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปีที่13 มอบให้เกษตรกร หรือ โครงการในพระราชดำริฯเลี้ยงดู มีสัญญาไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ฆ่าตลอดชีวิต ระยะเวลาดำเนินงานตลอดภาคเรียนที่1-2 ปีการศึกษา 2565 โดยแผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 11 มีนาคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/QcXxPNg3qBA1txD59

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ข่าวสารอื่นๆ