วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

วิทยาลัย อี.เทครับการตรวจประเมินสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยคุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นประธานในการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองด้วยว่าวาจา ว่าผ่านการประเมินให้เป็นสถานที่ทดสอบในสาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นสถานที่ทดสอบแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออก ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
https://photos.app.goo.gl/Lx2h9yb5jLPWKckb8

 

หอการค้าเยอรมัน-ไทย มาประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ตามมาตรฐานเยอรมนี ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย.อีเทค
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
https://photos.app.goo.gl/VUvZ2idAG4FYAQrn7

 

โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ครั้งที่2/2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย.อีเทค
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
https://photos.app.goo.gl/FmWWZrMVmjbynzjz7

 

บริษัท นิวรอนเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมประชุมกับทางฝ่ายวิชาชีพและภาคช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาชุดฝึกสู่การเรียนการสอน Thailand 4.0
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
https://photos.app.goo.gl/eW9EtUSL5sKXcG877

 

แนะนำตัวคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ SEA-VET,SEAMEO Secretariat จาก วิทยาลัย Kepala Batas Community College ปีนังมาเลเซีย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
https://photos.app.goo.gl/HZ3aZo29x5UnkKJV9