วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

บรรยายพิเศษ ธนาคารออมสิน "ตั้งเป้าหมายการออม...เตรียมความพร้อมทางการเงิน" ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 26 มกราคม 2526
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/k65mT9SevGVkjyfF6

 

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไปแก่นักศึกษา โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 26 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/YZPWm1jQHuWr9GSP9

 

มอบรางวัลดาว Tiktok ประเภทนักศึกษา ที่ได้ยอดวิวสูงสุด ในกิจกรรม ฟรีคอนเสิร์ตแจ๊สอีเทค และ อีเทคเกมส์ครั้งที่36 เงินรางวัลรวมมูลค่า 11,000 บาท ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 26 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/hgPwDrzgVoBE4ioe9

 

เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการตลาด วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 26 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/bJTK2vNuSDdnHB4a6

 

การประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคสัมพันธ์ ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 26 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/7n9XfDdmYD6Zg1jLA

 

การแข่งขันทักษะบัญชีและทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fS6ho91fGU66bHrf9

 

การประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคบริหารธุรกิจ ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 25 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMx_AkjJRT3ajLKFKOE_HjhCb04jCy0tONS71OSyrUlYzNTt7fv61ca_qTWAh7lCg?key=OEJxcFN0STlBeHpfMXVQRk9oOVo2cHVEd0hOemhn

 

เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 25 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/dC8WefZcUxgZGXPbA

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง แผนกช่างไฟฟ้า
วันทื่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/3SEbusbivcCgda1A8

 

บรรยายพิเศษเรื่อง"ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (โรงภาพยนตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
วันที่ 24 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/JuqFmVS3X9xFL6Cs8

 

เข้าแถวตอนเช้า นำร้องเพลงชาติและสวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 24 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/dpHjB4auiWhM6Pp59

 

ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 24 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ZD4KiMy4kZWTqUJ68

 

พิธีเปิดการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับเยาวชน หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.ต้น 41 คน หลักสูตรการสร้าง Application เบื้องต้น จำนวน 32 คน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้นจำนวน 14 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ. อนวัช เสมบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/kBsGeU7sckVWbRxY7

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ปวส.)
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Rx8cZ66ATVMY58UG6

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.)
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/jjLU4NKdeRzdkYDLA

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Xw5Sa156X5uSb4JCA

 

การเเข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปวส. วันที่ 20 ม.ค.66
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/AupYh3qs4rtKWThbA

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/iP3gVTUn3NPULLZt5

 

(การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/vEcDykD21oF3ddL67

 

 (การประกวดมารยาทไทย) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/jQ4rbnc2pgtAWa2j8

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ภาพบรรยากาศ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ สนามอารีน่า 4 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/h1WTsJqNEx8xqa4B9

 

การประกวดเต้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง 
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/h1WTsJqNEx8xqa4B9

 

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ และ สาขาพิมพ์ดีด วันที่ 20 มกราคม 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/vVvy6AUHA7xadvba9

 

พิธีเปิดและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ E-TECH RoboCup 2022
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/4EwEurMTScmsf9P57

 

ภาพบรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ วันที่ 20 มกราคม 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/xNoEY6uV55frSjpZ9

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง,ไทยลูกทุ่ง ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค 
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/36ejPBvLDZ4dR9oZ7

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/VonPGM1VFaxLCCdFA

 

ทักษะวิชาเทคนิคการนำเสนอขาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2565
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/6WQY4WCJFhEQ7USx9

 

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ วันที่ 19 มกราคม 2566 ช่วงบ่าย
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/E57SGdCaXAeAFyuR7

 

 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มาศึกษาดูงาน วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/FWyEQ2rsVrrfHthd8

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค (การประกวด VR STAR, BEAUTY QUEEN)
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/qLoaApU2349yT3z7A

 

ดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา
วันที่ 17 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/NQBsRraPjYs9WvNW9

 

แข่งขันทักษะ สาขาวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/10KAiFZGvbPRWDswPbshrMKPIs_uX8P4m

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง (แผนกช่างยนต์)
วันที่ 19 มกราคม 2566

1. ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/yuKVg1MUpehXEqxy5

2. ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/xMZGWhLawS9NBCZz5

3. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก(ดีเซล)
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ou9iZN32hh8i7pQk9

 

(บรรยากาศทั่วไปและการลงทะเบียน) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค 
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/TszcNYcTHsRHswxh8

 

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคนิคพื้นฐาน (ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ และทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์) วันที่ 19 มกราคม 2566 ช่วงเช้า
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fqtRLYr4uw4xjE5F9

 

(การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค 
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/z2sgMaMm6sNjGopUA

 

(ทักษะธุรกิจค้าปลีก) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย(อี.เทค)
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/bV5RSjbGBQzFnu8YA

 

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ กีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/eS52MFerBENoKrR78

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 19 มกราคม 2566
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fWh4yPQ6QWEdRkSv6

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ข่าวสารอื่นๆ