ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด E.TECH YOUNG STAR,E.TECH BEAUTY QUEEN,​E.TECH FRESHY STAR