มอบรางวัลแชมป์ภาคเรียนที่ 1 โครงการประกวดร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าประกวด มีลักษณะนิสัยที่ดีในการร้องเพลงชาติ,การสวดมนต์,การพูดค่านิยม 12 ประการให้ถูกต้อง ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค

มอบรางวัลแชมป์ภาคเรียนที่ 1 โครงการประกวดร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าประกวด มีลักษณะนิสัยที่ดีในการร้องเพลงชาติ,การสวดมนต์,การพูดค่านิยม 12 ประการให้ถูกต้อง ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/oCWrtMQMP1ZNixwRA