การประกวดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมปี 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)เป็นสถานศึกษาที่มียอดการออมสูงสุด โดยได้รับมองโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จาก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในวันออมแห่งชาติ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออม

การประกวดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมปี 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)เป็นสถานศึกษาที่มียอดการออมสูงสุด โดยได้รับมองโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จาก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในวันออมแห่งชาติ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/yJ8DbegT4KpL9J2u7