โครงการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ (1125) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

โครงการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ (1125) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
วันที่ 22 สิงหาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/pA3pwaprs4ib2Ymg7