โครงการประเมินสมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น3 รุ่น 1

โครงการประเมินสมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น3 รุ่น 1
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/yVSXbC9YhX5ndH198