อบรมหลักสูตรการสร้างวิดีโอ ด้วย Kinemaster บน iPad รุ่น 2 ให้กับนักศึกษาอีเทค จำนวน 15 คน โดยมีอาจารย์ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้อง Training Room with iPad

อบรมหลักสูตรการสร้างวิดีโอ ด้วย Kinemaster บน iPad รุ่น 2 ให้กับนักศึกษาอีเทค จำนวน 15 คน โดยมีอาจารย์ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้อง Training Room with iPad
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/yXtkHV55r1sVymvm8