พิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร Robot Arms และ Internet of Things ณ อาคารปฏิบัติการ E-TECH SMART COLLEGE วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/RdhpRVZKuUevPogp8