คณาจารย์แผนกช่างยนต์ ได้จัดการอบรม "การยกระดับและเพิ่มศักยภาพการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์" โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ งานเครื่องยนต์เล็ก งานไฟฟ้ารถยนต์ และงานยานยนต์ไฟฟ้า

คณาจารย์แผนกช่างยนต์ ได้จัดการอบรม "การยกระดับและเพิ่มศักยภาพการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์" โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ งานเครื่องยนต์เล็ก งานไฟฟ้ารถยนต์ และงานยานยนต์ไฟฟ้า
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/n65znLm8svYDCuyV7