อบรมผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้าแผนก ในหัวข้อ "การเป็นหัวหน้าอย่างไรให้คนรัก" โดย อ.จตุพล ชมภูนิช และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแอลแกรนด์ Amata Spring Country Club จ.ชลบุรี

อบรมผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้าแผนก ในหัวข้อ "การเป็นหัวหน้าอย่างไรให้คนรัก" โดย อ.จตุพล ชมภูนิช และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแอลแกรนด์ Amata Spring Country Club จ.ชลบุรี
วันที่่ 29 มีนาคม 2564
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/PzpqRjiRTMaELKCK6