พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "อีเทคเกมส์ ครั้งที่ 35" ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทอี.เทคจำกัด

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "อีเทคเกมส์ ครั้งที่ 35" ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทอี.เทคจำกัด
วันที่ 25 ธันวาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/dCibQJXtCh9jrrtV7