ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมวันที่ 2 ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมวันที่ 2 ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 15 ธันวาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/w3RTgdeAKE6MKuTi9