พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัย อี.เทค

พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/3hHwF4tMVUVnaSmD9