โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)(กิจกรรมช่วงเช้าวันที่2)

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)(กิจกรรมช่วงเช้าวันที่2)
14 กรกฎาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/h2Ek3oRpAe7rugE36