ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/14QagWRd2yGznF3w7