ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
วันที่ 4 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/2iQrGeT6q3B8EiPC8