แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์จัดทัศนศึกษา "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563" ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์จัดทัศนศึกษา "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563" ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/JTv4GX3qW58CdeN59