ทัศนศึกษา en.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ จัดทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

ทัศนศึกษา en.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ จัดทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/EHUvcG3QGyGjBCnj8