ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ห้อง en.11 en.12 en.17 en.18 ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ห้อง en.11 en.12 en.17 en.18
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/DugrGRGFcaCYLnWcA