ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้งบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และผู้พิการ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้งบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และผู้พิการ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/C4qDiHKvauyyqqQL7