แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/LmVE87HNL6qEoreWA