โครงการ"จากพี่ถึงน้อง63" ระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

โครงการ"จากพี่ถึงน้อง63" ระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fxsNyNgsHnZBGbgK8