โครงการ "จากพี่ถึงน้อง 63" ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

โครงการ "จากพี่ถึงน้อง 63" ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/HarSA1FgrtP4VFzh6