แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพี่ติวน้อง '61 โดยนักศึกษารุ่นพี่ปวส.1-2 จำนวน 16 คน

แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพี่ติวน้อง '61 โดยนักศึกษารุ่นพี่ปวส.1-2 จำนวน 16 คน เป็นรุ่นพี่ในการติวใหักับรุ่นน้อง ปวช. จำนวน 60 คน ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อาจารย์ณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/BjmcGoieCLNpTYgT9