รับขวัญน้องแผนกบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค