กิจกรรมทำบุญแผนกและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาระดับ ปวส แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทำบุญแผนกและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาระดับ ปวส แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


กิจกรรมทำบุญกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - https://photos.app.goo.gl/nm5e79vqn4wHL4Yt7
กลุ่มสัมพันธ์รับน้อง - https://photos.app.goo.gl/fuqM7LMKUfmavKQRA