กิจกรรมGoodbye Senior Auto Mechanic ของแผนกช่างยนต์ ณ อาคาร 7 วิทยาลัย อี.เทค

กิจกรรมGoodbye Senior Auto Mechanic ของแผนกช่างยนต์ ณ อาคาร 7 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/oGEMckJw2yUS5agR7