กิจกรรม Googbye Senior Electronics &Mechatronics ณ อารีน่า4 วิทยาลัยอีเทค