การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช1.พณิชยการ และ ปวส1.บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่ม1เช้า)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช1.พณิชยการ และ ปวส1.บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่ม1เช้า)
วันที่ 27 มิถุนายน 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/HmTdSvazsPixUN4b7