ปฐมนิเทศนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวช.1และปวส.1 กลุ่ม2ภาคบ่าย ตามนโยบายsocial distancing ทราบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งรับตารางสอน หนังสือเรียน โหลดApp สแกนใบหน้า เปิดเรียนวันที่1ก.ค.พร้อมเรียน

ปฐมนิเทศนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวช.1และปวส.1 กลุ่ม2ภาคบ่าย ตามนโยบายsocial distancing ทราบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งรับตารางสอน หนังสือเรียน โหลดApp สแกนใบหน้า เปิดเรียนวันที่1ก.ค.พร้อมเรียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2563
https://photos.app.goo.gl/KxYZVifQaPiWpeTj7