ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาภาคทวิภาคี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาภาคทวิภาคี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 4 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ZqxpCLLvpggZWEa97