การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัย อี.เทค(ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช., ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัย อี.เทค(ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/9birPUrReQ8xQriRA