การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทวิภาคีที่ MOU กับสถานประกอบการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทวิภาคีที่ MOU กับสถานประกอบการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/m1PDRHuwojgzdyJT6