ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทวิภาคี 3ม. กับกลุ่ม central groups ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทวิภาคี 3ม. กับกลุ่ม central groups ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/oYPZJ5w26RALwX867