ประชุมใหญ่ประจำเดือนตุลาคม, การบรรยาย เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ดำรง ตินตมุสิก ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีวัฒนา และมอบรางวัลโครงการทวีทรัพย์รักการออมของธนาคารโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

ประชุมใหญ่ประจำเดือนตุลาคม, การบรรยาย เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ดำรง ตินตมุสิก ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีวัฒนา และมอบรางวัลโครงการทวีทรัพย์รักการออมของธนาคารโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
https://photos.app.goo.gl/BwXqy7d1Muin42MQ7