โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางการบัญชี และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พิเศษ2 แผนกการบัญชี ณ เดอะไทด์รีสอร์ท

โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางการบัญชี และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พิเศษ2 แผนกการบัญชี ณ เดอะไทด์รีสอร์ท
วันที่ 19 มกราคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/kowuL5QDgKzHHFPR6