พิธีมอบเกียรติบัตร เกียรตินิยม อันดับ2 และอันดับ3 ระดับ ปวช.3 แผนกการการตลาด

พิธีมอบเกียรติบัตร เกียรตินิยม อันดับ2 และอันดับ3 ระดับ ปวช.3 แผนกการการตลาด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/nHVdd9soVpqQSFHu6