แผนกคอมพิวเตอร์และแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่23 (NSC 2021) รอบเสนอโครงการ ณ มหาลัยบูรพา ผลการแข่งขันผ่านเข้ารอบ ระดับภาคจำนวน 17 โครงการ ได้เงินสนับสนุนในการพัฒนาต่อโครงการล

แผนกคอมพิวเตอร์และแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่23 (NSC 2021) รอบเสนอโครงการ ณ มหาลัยบูรพา ผลการแข่งขันผ่านเข้ารอบ ระดับภาคจำนวน 17 โครงการ ได้เงินสนับสนุนในการพัฒนาต่อโครงการละ 3,000 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 51,000 บาท
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/WZWs8SqLs2i4LkiH9