พิธีมอบรางวัล โครงการทวีทรัพย์รักษ์การออม ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีนักศึกษาในสังกัดนำเงินฝากธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา2563

พิธีมอบรางวัล โครงการทวีทรัพย์รักษ์การออม ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีนักศึกษาในสังกัดนำเงินฝากธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ByyZPoSzfyagkNrJ7