พิธีมอบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย แก่นักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุนที่ 30 และพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานที่ปรึกษาการขาย(Cerrified Salespeople) ที่ปรึกษางานบริการ (Certificated Service Advisor) และช่างวิเคราะห์ (Certified D

พิธีมอบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย แก่นักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุนที่ 30 และพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานที่ปรึกษาการขาย(Cerrified Salespeople) ที่ปรึกษางานบริการ (Certificated Service Advisor) และช่างวิเคราะห์ (Certified Diagnosis Technician) โดย คุณพุทธิ ตุลยธัญ รองประธานบริหารฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีนักศึกษาวิทยาลัย อี.เทค เข้ารับประกาศนียบัตรนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ จำนวน 12 คน เป็นนักศึกษาทวิภาคี เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นที่ 5 และศิษย์เก่า วิทยาลัย อี.เทค เข้ารับประกาศนียบัตรที่ปรึกษางานบริการ จำนวน 1 คน เป็นนักศึกษาทวิภาคี เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นที่ 2
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/wBwdDfSonMQ227CW8