โรงทานลานบุญ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561