รวมภาพกิจกรรม #วันแม่อีเทค63 แผนกคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563