ภาพบรรยากาศงานรับวุฒิแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศงานรับวุฒิแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/D6CPZ41WdCk4bvFb6